HVEM ER VI?

Kontakt os for en uformel snak om hvad Vedbæk Revison kan tilbyde netop dig og din virksomhed.

Lillian Hauermann Lindgreen
Registreret revisor FSR
mail: revisor@vedrev.dk

Lars Lindgreen, HD
Registreret revisor FSR
Mail: lars@vedrev.dk


Registreret revisor

Hvad er en registreret revisor

Registrerede revisorer er offentligt godkendte revisorer. Lovgivningen har fastsat krav til uddannelse og praktisk erfaring, før man kan optages i Revisorregistret.

En registreret revisor er forpligtet til at have tegnet en ansvarsforsikring og en garantiforsikring.

Registrerede revisorer har sammen med statsautoriserede revisorer eneret på revision af og afgivelse af erklæringer vedrørende aktie og anpartsselskaber. Registrerede revisorer har de samme rettigheder og forpligtelser som statsautoriserede revisorer med hensyn til revision, afgivelse af erklæringer mv. (Kun børsnoterede selskaber, banker og forsikringsselskaber undtaget).