SERVICES

Bogføring:
Ud fra modtagne bilag og kasserapporter varetager vi virksomhedens bogføring på vores eget system. Bogføringen foretages efter aftale, ugentligt, månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller én gang om året – alt efter virksomhedens behov og ønske. Efter bogføringen fremsendes den periodiske rapportering samt eventuelle bemærkninger hertil.
Vi kan endvidere tilbyde at foretage den periodiske bogføring i virksomheden.

Bogføring via internettet:
Vi tilbyder endvidere bogføring over internettet, hvor vi som revisorer, kan vælges som administrator, hvilket giver mulighed for, at virksomheden selv varetager fakturaudskrivning og den daglige bogføring, hvorefter vores opgave kunne være, at kontrollere bogføringen samt have adgang til at foretage eventuelle efterposteringer i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten. En anden mulighed er at virksomheden selv forestår faktureringen mens vi varetager den daglige bogføring.

Moms:
På grundlag af virksomhedens eller den af os foretagende bogføring opgør vi periodens momstilsvar samt foretager den nødvendige afstemning heraf. Efter nærmere aftale kan vi varetager indberetningen af moms overfor Skat.

Lønninger:
Ud fra virksomhedens oplysninger, beregner vi lønninger, skatter, feriepenge og pensioner samt udfærdiger lønsedler. Endvidere indberetter vi de nødvendige oplysninger til eindkomst. Efter nærmere aftale varetager vi ligeledes den løbende indberetning af feriepenge, pensioner m.v.

Årsregnskab/Årsrapport:
På grundlag af virksomhedens eller den af os foretaget bogføring assistere vi med udarbejdelsen af årsregnskabet/årsrapporter i henhold til gældende lovgivning, for selskaber, personlig ejede virksomheder, fonde, foreninger, selvejende institutioner m.v.

Revision:
Med udgangspunkt i den af virksomhedens aflagte årsrapport, udfører vi den lovpligtige revision af små og mellemstore anparts- og aktieselskaber samt revision af foreninger, fonde, selvejende institutioner m.v.

Review:
Med udgangspunkt i den af virksomhedens aflagte årsrapport, udfører vi review af personlig ejet virksomheder og selskaber der har fravalgt revision samt perioderegnskaber m.v.

Assistance:
Med udgangspunkt i virksomhedens bogføring udfører vi assistance med udarbejdelse af årsrapporten for personlig ejet virksomheder og selskaber der har fravalgt revision.

Perioderegnskab:
På grundlag af virksomhedens eller den af os foretagende bogføring udarbejdes perioderegnskaber til brug for bestyrelse, samarbejdspartnere, banker eller finansieringsinstitutter.

Selvangivelse:
Vi varetager udfærdigelse af selvangivelser, for lønmodtager, selvstændige erhvervsdrivende, hovedaktionærer og selskaber.

Iværksætter
På grundlag af vores erfaring, rådgiver vi om opstart af virksomhed, herunder omkring valg af virksomhedsform, økonomisk planlægning, udarbejdelse af budgetter samt planlægning af administrative opgaver.

Budget:
På grundlag af virksomhedens oplysninger og forventninger, samt på grundlag af vores erfaring, udarbejdes budgetter til brug for forskellige instanser herunder til bestyrelse og bank. Endvidere kan ved sammenholdelse med bogføring tilbyde opfølgning af budgettet.
Vi udarbejder tillige budgetter for private og assistere med økonomisk planlægning.

Rådgivning:
Udover den løbende skattemæssige og økonomiske rådgivning, tilbyder vi rådgivningen vedrørende generationsskifte, selskabsstiftelse, virksomhedsomdannelse, aktieombytning, tilførsel af aktiver samt køb, fusion og spaltning samt udlejning af fast ejendom.

Kontakt os for en uformel snak om hvad Vedbæk Revison kan tilbyde netop dig og din virksomhed.